DYREKTOR WIELUŃSKIEGO DOMU KULTURY W WIELUNIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Pracownik obsługi Dokumenty: Ogłoszenie Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna   ...
Wieluński Dom Kultury informuje, iż wybrał wykonawcę na wykonywanie usługi pn. "Sprzątnie Kino Teatru Syrena" Zawiadomienie o wyborze oferty ...
Wieluński Dom Kultury zawiadamia o wyborze oferty na zadanie "Wykonanie i montaż neonu Kino Teatr w Wieluniu" Plik: Zawiadomienie  ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Sprzątanie Kino Teatru Syrena w Wieluniu. Pliki: Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy Załącznik nr 1 do umowy - wykaz pomieszczeń ...
Wieluński Dom Kultury zawiadamia o wyborze oferty na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Wieluń” Plik: Zawiadomienie  ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na "Wykonanie i montaż neonu na podstawie projektu" Wieluński Dom Kultury informuje, iż w terminie do dnia 01.10.2018 r. nie wpłynęła żadna oferta i wydłuża termin składania ofert do dnia 08.10.2018 r. - PLIK   Pliki do...
Wieluński dom Kultury zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: "Wykonanie i montaż neonu na podstawie projektu" Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz Ofertowy Projekt neonu Zdjęcia [ngg_images source="galleries" container_ids="587"...
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego pn. "Projekt graficzny - wykonanie muralu". Plik do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na "Wykonanie muralu" Zaprojektowanie i wykonanie muralu o powierzchni o 46,5x2,6 m. (120,9 m2), poprzedzone zagruntowaniem powierzchni muru, pomalowanie lakierem zabezpieczającym mural przed grafitti w ten sposób, że można te grafitti zmyć...
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z art. 115 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) oraz art. 48 ust.1 oraz art. 48b ust....