ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z art. 115 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) oraz art. 48 ust.1 oraz art. 48b ust....
Wieluński Dom Kultury wybrał ofertę na zadanie pn. "Oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego ryzyka rozwoju raków” w 2018 r. Wyniki w załączniku: Zawiadomienie ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko podczas Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku. pliki do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Formularz ofertowy Wzór umowy Legenda stoisisk Plan...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz ofertowy Plan imprezy masowej ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną podczas Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz ofertowy Rider Hyży Rider Hyży Rider Lemon Rider Lemon Rider Coma Rider...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na wynajem toalet przenośnych i ogrodzenia podczas Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku Pliki do pobrania: Formularz ofertowy Wzór umowy Zapytanie ofertowe ...
Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty ocena złożonych ofert ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie "Zakup fortepianu". Pliki do pobrania: Zaproszenie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy Załącznik nr 1 ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie: Sprzątanie Kino-Teatru Syrena Pliki do pobrania: Zaproszenie ofertowe Wzór umowy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Załącznik nr 2     ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na: "Przebudowę węzła cieplnego" w Kino - Teatrze Syrena Zapytanie ofertowe http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2017/09/zaproszenie-do-złożenia-oferty-węzeł-cieplny.pdf Wzór...