Wieluński Dom Kultury zaprasza do złożenia oferty pn. „Obsługa techniczna Dni Wielunia 2019". Oferty należ złożyć do dnia 08.03.2019 r. do godz. 12.00 W zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, sekretariat ul. Krakowskie Przedmieście 5 98-300 Wieluń Pliki do pobrania: Zaproszenie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy Załącznik nr 1 GOYA rider_naglosnieniowy Załącznik nr 2 Patrycja Markowska - Rider Techniczny 2019  Załącznik nr 3 TULIA Rider (ver.2018.3) - dźwięk Załącznik nr 4 TULIA Rider (ver.2018.3) - świat�,o scena backstage Załącznik nr 5 OSTR Rider Techniczny Mapa terenu imprezy