Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 zarządzenie dyrektora nr 20/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udziela zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu ofertowym pod nazwą: „Toalety przenośne i ogrodzenie Dni Wielunia 2019” wybrał ofertę firmy: TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. Przedstawicielstwo w Będzinie, ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin Pliki do pobrania: Porównanie ofert Zawiadomienie o wyborze