Wieluński Dom Kultury zaprasza do złożenia oferty pn. "Toalety przenośne i ogrodzenie Dni Wielunia 2019".  Oferty należ złożyć do dnia 12.03.2019 r. do godz. 12.00 W zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, sekretariat ul. Krakowskie Przedmieście 5 98-300 Wieluń Dokumenty do pobrania: Zaproszenie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy