Wieluński Dom Kultury w Wieluniu administruje 47 słupami ogłoszeniowo - reklamowymi na terenie Miasta i Gminy Wieluń, z podziałem na 2 strefy lokacyjne

Zarządzenie Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury

Wniosek o pozwolenie na umieszczenie ogłoszenia na słupach ogłoszeniowo - reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń

Wykaz słupów ogłoszeniowo - reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń

Cennik ogłoszeń umieszczanych na słupach ogłoszeniowo - reklamowych w Mieście i Gminie Wieluń

Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowo - reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń

Rodo Dokumenty dostępne są w sekretariacie Wieluńskiego Domu Kultury w godzinach pracy Instytucji. Wieluński Dom Kultury Krakowskie Przedmieście 5 98-300 Wieluń NIP 832-10-42-242 Regon 000281625

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

97 9256 0004 0075 2550 2000 0070