Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadania:

Konwersja cyfrowa domów kultury - „Cyfrowe rewolucje kulturalne w Wieluniu – Zakup kamer z akcesoriami i sprzętu do realizacji streamingów”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Wzór umowy

Konwersja cyfrowa domów kultury „Cyfrowe rewolucje kulturalne w Wieluniu – Zakup wyposażenia cyfrowego studia nagrań”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Wzór umowy