Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko podczas Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku. pliki do pobrania: Zaproszenie do składania ofert Formularz ofertowy Wzór umowy Legenda stoisisk Plan...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz ofertowy Plan imprezy masowej ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną podczas Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wzór umowy Formularz ofertowy Rider Hyży Rider Hyży Rider Lemon Rider Lemon Rider Coma Rider...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na wynajem toalet przenośnych i ogrodzenia podczas Dni Wielunia, które odbędą się 16,17 czerwca 2018 roku Pliki do pobrania: Formularz ofertowy Wzór umowy Zapytanie ofertowe ...
Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty ocena złożonych ofert ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie "Zakup fortepianu". Pliki do pobrania: Zaproszenie ofertowe Formularz ofertowy Wzór umowy Załącznik nr 1 ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie: Sprzątanie Kino-Teatru Syrena Pliki do pobrania: Zaproszenie ofertowe Wzór umowy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Załącznik nr 2     ...
Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na: "Przebudowę węzła cieplnego" w Kino - Teatrze Syrena Zapytanie ofertowe http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2017/09/zaproszenie-do-złożenia-oferty-węzeł-cieplny.pdf Wzór...
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa, montaż, strojenie oraz szkolenie z obsługi i serwis cyfrowego projektora kinowego” w ramach projektu „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania-przebudowa i...
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Dostawa, montaż, strojenie oraz szkolenie z obsługi i serwis cyfrowego projektora kinowego" w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu - "Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania - przebudowa i rozbudowa Kino Teatru...