Wieluński Dom Kultury opracował i wdrożył zbiór zasad bezpiecznych relacji zgodnych ze Standardami Ochrony Małoletnich. Dokument ma na celu ochronę przed krzywdzeniem i zapobieganie łamania praw małoletnich. 

Standardy Ochrony Małoletnich