Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie "Sprzątanie Kino-Teatru Syrena" w Wieluniu.

Ofertę należy złożyć do 04.05.2022 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń