Programy zdrowotne  

Gmina Wieluń realizuje w 2021 r. programy polityki zdrowotnej pn.

1. „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”.

Warunkiem nieodpłatnego wykonania badania wzroku u Państwa dziecka jest wyrażenie pisemnej zgody na ich wykonanie.

Badania są wykonywane w Gabinecie Okulistycznym Ewa Burchacińska ul. Elizy Orzeszkowej 8, 98-300 Wieluń po wcześniejszym umówieniu terminu badania pod nr tel. 605 227 820 w dniach:

- czwartek 18.00-19.00,

- sobota 9.00-10.00

Badanie będzie obejmować:

a)    badanie ostrości wzroku do dali (tablice podświetlane optotypów) i bliży (tablice Snellena);

b)    badanie ruchomości gałek ocznych (kontrola ustawienia oczu - potwierdzenie lub wykluczenie obecności zeza);

c)    badanie dna oka oraz refrakcji (w celu wykrycia ewentualnych schorzeń oczu);

d)    badanie wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji w celu wykrycia ewentualnej wady wzroku.

W czasie badania konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna.

2.” Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020 -2023”

Rejestracja i wyznaczenie terminu szczepienia w NZOZ BOMED ul. Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń, tel. 43 84110 01

Programy finansowane są z budżetu Gminy Wieluń.

3. Dentobus w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wieluń.

Konsultacja w Dentobusie obejmuje przegląd jamy ustnej pod kątem wskazań do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego oraz ewentualne świadczenie profilaktyki stomatologicznej (profesjonalną fluoryzację). Badania finansuje NFZ, a wykonuje NS ZOZ Super-Dent Stomatologia z Łodzi.

Koordynator programów: Wieluński Dom Kultury, tel: 43 843 86 40, 694 478 978, www.wdkwielun.pl

Akcja prozdrowotna: Wieluński Festiwal Zdrowia

Zorganizowany w niedzielę 3 października 2021 r.  w Wieluńskim Domu Kultury Wieluński Festiwal Zdrowia był okazją do wykonania bezpłatnych badań i zasięgnięcia porad specjalistów. Mieszkańcy mogli bezpłatnie sprawdzić poziom cholesterolu całkowitego i glikemii, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, a także zbadać się spirometrem oraz smokolizerem. Konsultacji udzielał specjalista w dziedzinie kardiologii. Dzięki Pracownikom zabrzańskiej Kliniki Śląskiego Centrum Chorób Serca i Wolontariuszom, udało się przeprowadzić ponad 800 badań!