Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie 

Gmina Wieluń realizuje w 2021 r. program polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”. 

Warunkiem nieodpłatnego wykonania badania wzroku u Państwa dziecka jest wyrażenie pisemnej zgody na ich wykonanie.

Badania będą wykonywane w Gabinecie Okulistycznym Ewa Burchacińska ul. Elizy Orzeszkowej 8, 98-300 Wieluń po wcześniejszym umówieniu terminu badania pod nr tel. 605 227 820 w dniach:

- czwartek 18.00-19.00,

- sobota 9.00-10.00

Badanie będzie obejmować:

a)badanie ostrości wzroku do dali (tablice podświetlane optotypów) i bliży (tablice Snellena);

b)badanie ruchomości gałek ocznych (kontrola ustawienia oczu - potwierdzenie lub wykluczenie obecności zeza);

c)badanie dna oka oraz refrakcji (w celu wykrycia ewentualnych schorzeń oczu);

d)badanie wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji w celu wykrycia ewentualnej wady wzroku.

 

W czasie badania konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna.

 

Koordynatorem programu jest Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, tel. 694 478 978, www.wdkwielun.pl