Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym pn. „Remont podłogi w sali na ul. Reformackiej”

Pliki do pobrania: Streszczenie i porównanie złożonych ofert  Zawiadomienie o wyborze oferty