W tym roku Wieluński Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację projektów:
  • „Wieluńskie metamorfozy. Sztuka w walce z przemocą” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2019,
  • „Moniuszkowskie inspiracje na ul. Moniuszki w Wieluniu” dofinasowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego,
  • „Aktywnie i ekologicznie na Ziemi Wieluńskiej” dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.