Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 zarządzenie dyrektora nr 20/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udziela zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu ofertowym pod nazwą: „Wynajem stoiska z dużą gastronomią z wyłącznością na sprzedaż piwa ” wybrał ofertę firmy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Haldlowo Usługowe „JATEX” Jacek Tomzik, Zrębice, ul. Polna 8, 42-256 Olsztyn NIP: 949 043 72 22   W terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz. 12.00 wpłynęło sześć ofert. Pliki do pobrania: Zawiadomienie  Zestawienie ofert