Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 zarządzenie dyrektora nr 20/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udziela zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu ofertowym pod nazwą: „Wesołe miasteczko podczas Dni Wielunia 2019” wybrał ofertę firmy:

SALTO Tomasz Ciszewski, ul. Marynarska 85, 42-200 Częstochowa, NIP: 573 230 35 53,

REGON: 150185196

Pliki do pobrania: Zawiadomienie Zestawienie ofert