Coffee Please Zdjcie w tle dla Facebooka

 

WIELUŃSKI DOM KULTURY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WIELUNIU

OGŁASZAJĄ ZWYCIĘZCÓW 

 KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JESTEM SZCZĘŚLIWY - NIE BIORĘ!”

            Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż 

19.12.2022 o godz. 16.00 na DKWD ul.Kolejowa 8. 

Coffee Please 3

 •  1

ORGANIZATOR KOKNURSU:

WIELUŃSKI DOM KULTURY

 •  2

CELE KONKURSU:

 • stworzenie ilustracji do kalendarza promującego zdrowy styl życia - bez używek
 • Ukazanie zgubnych skutków zażywania narkotyków i spożywania alkoholu
 • uzmysłowienie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie
 • kształtowanie zdrowego stylu życia
 • prezentacja pozytywnych cech życia w trzeźwości
 • rozwijanie aktywności twórczej

 

 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV - VIII z Gminy Wieluń

 

 • 4

WYMOGI PRACY KONKURSOWEJ

 • format prac - a4 (praca w poziomie)
 • każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
 • technika prac - dowolna plastyczna: malarstwo, grafika, szkic; nieprzestrzenna - praca nie powinna zawierać doklejonych elementów ( np.guziki, plastelina, bibuła)
 • prace powinny być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie zgłaszane do innych konkursów
 • zgłoszenia rozpatrywane będą indywidualnie, nie przyjmiemy pracy zbiorowych
 • w konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, osoby współpracujące z Organizatorem ani członkowie najbliższych rodzin, o których mowa powyżej (tj. Ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
 • każda praca powinna być opisana metryczką: imię, nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły i adres placówki
 • prace nieopisane nie będą brały udziału w konkursie
 • opisane prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową prosimy składać  w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury:

WIELUŃSKI DOM KULTURY

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

98 - 300 WIELUŃ

 • prace należy składać w terminie do 2.12.2022
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6.12.2022

 

 • 5

SPOSÓB OCENIANIA I NAGRODZENIA PRAC

 • kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka pracy, pomysłowość
 • jury wybierze 13 prac, które ozdobią strony kalendarza
 • cenne nagrody zostaną uroczyście wręczone przez Pana Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę oraz Panią Komendant Powiatowej Policji w Wieluniu Monikę Hurko- Nesterowicz podczas uroczystego wernisażu, którego termin podamy po rozstrzygnięciu konkursu

 

 • 6

UWAGI KOŃCOWE

 • złożone prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w kalendarzu
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu publikacji prac laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia Konkursu, a dane osobowe laureatów przez okres obowiązywania umowy o przeniesienie praw autorskich.
 5. Podanie danych jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych
   w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.
  4. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu w przypadkach, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody).
 6. Podanie danych osobowych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w konkursie.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 8. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.