REGULAMIN KONKURSU

„ZRÓB DZIÓBKA! - KREATYWNA FOTKA Z DZIADKAMI”

Organizator konkursu:

Wieluński Dom Kultury

Uczestnicy:

 • konkurs przeznaczony jest zarówno dla osób pełnoletnich, jak i poniżej 18 roku życia
 • w konkursie mogą brać udział mieszkańcy ziemii wieluńskiej
 • w konkursie nie mogą wziąć udziału: pracownicy czy osoby współpracujące z Organizatorem; członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej ( np. współmałżonkowie, dzieci )

Cel:

 • promowanie wartości rodzinnych
 • przekazywanie pozytywnych emocji za pomocą fotografii
 • podkreślenie wartości więzi międzypokoleniowych
 • kultywowanie Dnia Babci i Dziadka

Kryteria konkursu:

Zdjęcie zgłoszone do konkursu powinno:

 • przedstawiać wizerunek wnucząt z babciami i/lub dziadkami
 • prezentować pozytywne emocje łączące osoby na fotografii
 • przedstawiać wizerunek wyłącznie osób, które wyraziły na to pisemną zgodę
 • podpisane selfie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową osoby pełnoletniej/ osoby niepełnoletniej i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie określonym w Regulaminie  
 • pełne zgłoszenie do konkursu zawiera: fotografię, kartę zgłoszenia (wypełnia osoba wysyłająca zdjęcie) oraz zgody RODO wszystkich osób ujętych na fotografii

Termin i miejsce składania fotografii:

Selfie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i podpisaną zgodą RODO należy przesyłać w okresie 18. 01. 2022 - 21.01.2022, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nagrody:

Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni najlepsze fotografie i obdarzy atrakcyjnymi nagrodami.

Jury będzie brało pod uwagę wartości estetyczne, oryginalność fotografii oraz zgodność z wytycznymi zawartymi w Regulaminie.

UWAGI KOŃCOWE:

 • jako fotkę rozumiemy fotografię: selfie, zdjęcie portretowe, rodzinne, wykonane dowolną techniką
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na stronie Wieluńskiego Domu Kultury, Facebooku WDK i DKWD
 • nieodebrane nagrody przechodzą na własność WDK

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu), będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury – Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WDK znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.