ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający –Wieluński Dom Kultury na podstawie zał. nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 3/2023 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór w 2023 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” informuje, że realizatorem programu został:

Gabinet Okulistyczny Ewa Burchacińska, 98-300 Wieluń, ul. Elizy Orzeszkowej 8

Łączna wartość udzielonego zamówienia do 7 000,00 zł brutto.  Planowana liczba osób objęta programem 53 uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Do postępowania konkursowego zgłoszona została jedna oferta. Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.