Dodaj nagwek Prezentacja 169 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający –Wieluński Dom Kultury na podstawie zał. nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 6/2024 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór w 2024 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2024-2027” informuje, że realizatorem programu został:

Gabinet Okulistyczny Ewa Burchacińska, 98-300 Wieluń, ul. Elizy Orzeszkowej 8

Łączna wartość udzielonego zamówienia do 12 000,00 zł brutto.  Planowana liczba osób objęta programem 80 uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Do postępowania konkursowego zgłoszona została jedna oferta. Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym.