male konkurs

Konkurs

KONKURS ARTYSTYCZNY DLA KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY WIELUŃ  NA ORYGINALNĄ STYLIZACJĘ ŚW. MIKOŁAJA pt. „ARMIA  ŚW. MIKOŁAJA”

 

1.

a) Organizatorem Konkursu jest Wieluński Dom Kultury, 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5, NIP: 8321042242, REGON: 000281625

b) Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wdkwielun.pl.

2. Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji świątecznych, rozwijanie wyobraźni i twórczości oraz integracja szkolna.

3. Konkurs artystyczny adresowany jest dla klas szkół podstawowych z gminy Wieluń.

4. Do konkursu zostanie zakwalifikowana wykreowana/ubrana drewniana figura św. Mikołaja spełniająca następujące warunki:

a) sylwetka św. Mikołaja może być ozdobiona dowolną techniką ale musi być wykonana z materiałów odpornych na deszcz i śnieg,

b)  przy figurze mile widziane będą dodatkowe atrybuty w postaci np. sań, worków z prezentami itp.

c) figurom mogą towarzyszyć np. anioły, śnieżynki lub inne postacie z tradycji bożonarodzeniowej,

d) na figurze św. Mikołaja nie może być przekazów reklamowych oraz treści nacechowanych negatywnie, tj. wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, pornograficznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

5.Warunki uczestnictwa:

Drewniane sylwetki dostarczy do szkoły Wieluński Dom Kultury. Do gotowego św. Mikołaja należy dołączyć  kartę zgłoszenia do konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Pracę konkursową odbierze ze szkoły WDK najpóźniej 4.12.2023.

6. Ocena prac i nagrody:

a) Jury powołane przez dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury dokona oceny prac konkursowych. Szczególna uwaga skierowana będzie na oryginalność, kreatywność, pomysłowość udekorowania św. Mikołaja.

Za najciekawsze św. Mikołaje przewidziane są następujące nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 500zł

II miejsce – 500 zł

III miejsce – 400 zł

III miejsce – 400 zł

III miejsce – 400 zł

oraz wyróżnienia – cenne nagrody rzeczowe

b) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania innego podziału nagród.

c) Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail lub telefonicznie.

7. Publiczna prezentacja św. Mikołajów

Wszystkie Mikołaje zakwalifikowane do konkursu będą wyeksponowane w Galerii Parkowej w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu.

8. Prawo do odwołania Konkursu

W przypadku zakwalifikowania do konkursu zbyt małej ilości prac (poniżej 3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się
  pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 735 984 807.
 3. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie
  6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane na podstawie powyższej oraz w celu wypłacenia nagrody pieniężnej i wypełnienia związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, a dane osobowe laureatów przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym odbył się Konkurs.
 5. Podanie danych jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

 

armia sw mikolaja