Katarzyna Majewska podczas wykładu

 

Pierwszy wykład dla WUTW poprowadziła Pani Katarzyna Majewska, która opowiadała o walorach regionu łódzkiego. Dziennikarka, przewodniczka - opowiadała o wycieczkach oraz ich organizacji uwzględniając potrzeby seniorów.