Zamawiający – Wieluński Dom Kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 zarządzenie dyrektora nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulaminu udziela zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu ofertowym pod nazwą: „Ochrona Dni Wielunia 2019” wybrał ofertę firmy:

LEDAR ul. Świętego Wawrzyńca 9, Dąbrowa, NIP: 832 207 78 34

Pliki do pobrania: Zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze