Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs WIELUŃSKIE HAIKU – PRZEDŁUŻONY

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WIELUŃSKIE HAIKU”

Haiku to krótki utwór poetycki wywodzący się z Japonii, opisujący uczucia, obserwacje danej chwili. Zwykle zapisany w trzech nierymowanych wersach o sylabicznej budowie 5-7-5. Według współczesnej praktyki tego nurtu pozwala się na odejście od schematu budowy, zachowany natomiast ma być charakter utworu: radosny, pozytywny

Przykładowe wierszyki:

Nadeszła jesień

czy to wszystko jest życiem

małej cykady…

(5-7-5)

(Buson -1755)

kwiatowy ogród
rozrzucone po ziemi
odłamki tęczy

lecą bociany
drzewa i kwiaty w pąkach
dzień dobry wiosno

mały strumyczek
wpłynął do wielkiej rzeki
przybrał jej imię

łodzie i ptaki
wyrzeźbione ze światła
zatoka w słońcu

tysiące kwiatów
ale ta jedna róża
będzie dla ciebie

(utwory pochodzą z serwisu: https://poezja.org/utwor/99303-abc-haiku/)

Organizator:

Wieluński Dom Kultury 

Uczestnicy:

 • konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia
 • w konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy ziemi wieluńskiej
 • w konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy ani osoby współpracujące z Organizatorem. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo) 

Cel:

 • twórcze wykorzystanie języka polskiego
 • wzbudzanie pozytywnych emocji
 • rozwijanie umiejętności literackich 

Kryteria konkursu:

Utwór poetycki zgłoszony do konkursu powinien:

 • być napisany samodzielnie
 • być utworem radosnym
 • opisywać pozytywne zdarzenia, emocje
 • dawać nadzieję na przyszłość
 • haiku powinien być podpisany oraz przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową: osoby pełnoletniej, osoby niepełnoletniej na adres mailowy: sekretariat@wdkwielun.pl , w terminie określonym w Regulaminie
 • każdy uczestnik może przesłać tylko jeden utwór 

Termin i miejsce składania utworów:

Gotowe haiku wraz z  kartą zgłoszenia należy przesłać do 20. 07. 2021 – 31. 08. 2021 na adres email: sekretariat@wdkwielun.pl

Nagrody:

Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni 3 najlepsze utwory i obdarzy atrakcyjnymi nagrodami.

Jury będzie brało pod uwagę wartości artystyczne, estetyczne oraz kompozycję tekstu. Głównym kryterium oceny prac konkursowych będzie zgodność z zasadami sztuki tworzenia haiku.

Uwagi końcowe

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów w przestrzeni publicznej miasta
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne z organizatorem konkursu.
 • nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów.
 • wyniki i  podsumowanie konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i

Facebooku Wieluńskiego Domu Kultury.

Ogłoszenie wyników nastąpi 19.07.2021 na stronie www.wdkwielun.pl oraz na Facebooku WDK.

Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

Koordynator konkursu: Paulina Sz. Skotnicka

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu), będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury – Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WDK znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .