Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs WIELUŃSKIE HAIKU – PRZEDŁUŻONY

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WIELUŃSKIE HAIKU”

Haiku to krótki utwór poetycki wywodzący się z Japonii, opisujący uczucia, obserwacje danej chwili. Zwykle zapisany w trzech nierymowanych wersach o sylabicznej budowie 5-7-5. Według współczesnej praktyki tego nurtu pozwala się na odejście od schematu budowy, zachowany natomiast ma być charakter utworu: radosny, pozytywny

Przykładowe wierszyki:

Nadeszła jesień

czy to wszystko jest życiem

małej cykady…

(5-7-5)

(Buson -1755)

kwiatowy ogród
rozrzucone po ziemi
odłamki tęczy

lecą bociany
drzewa i kwiaty w pąkach
dzień dobry wiosno

mały strumyczek
wpłynął do wielkiej rzeki
przybrał jej imię

łodzie i ptaki
wyrzeźbione ze światła
zatoka w słońcu

tysiące kwiatów
ale ta jedna róża
będzie dla ciebie

(utwory pochodzą z serwisu: https://poezja.org/utwor/99303-abc-haiku/)

Organizator:

Wieluński Dom Kultury 

Uczestnicy:

 • konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia
 • w konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy ziemi wieluńskiej
 • w konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy ani osoby współpracujące z Organizatorem. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo) 

Cel:

 • twórcze wykorzystanie języka polskiego
 • wzbudzanie pozytywnych emocji
 • rozwijanie umiejętności literackich 

Kryteria konkursu:

Utwór poetycki zgłoszony do konkursu powinien:

 • być napisany samodzielnie
 • być utworem radosnym
 • opisywać pozytywne zdarzenia, emocje
 • dawać nadzieję na przyszłość
 • haiku powinien być podpisany oraz przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową: osoby pełnoletniej, osoby niepełnoletniej na adres mailowy: sekretariat@wdkwielun.pl , w terminie określonym w Regulaminie
 • każdy uczestnik może przesłać tylko jeden utwór 

Termin i miejsce składania utworów:

Gotowe haiku wraz z  kartą zgłoszenia należy przesłać do 20. 07. 2021 – 31. 08. 2021 na adres email: sekretariat@wdkwielun.pl

Nagrody:

Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni 3 najlepsze utwory i obdarzy atrakcyjnymi nagrodami.

Jury będzie brało pod uwagę wartości artystyczne, estetyczne oraz kompozycję tekstu. Głównym kryterium oceny prac konkursowych będzie zgodność z zasadami sztuki tworzenia haiku.

Uwagi końcowe

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów w przestrzeni publicznej miasta
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne z organizatorem konkursu.
 • nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów.
 • wyniki i  podsumowanie konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i

Facebooku Wieluńskiego Domu Kultury.

Ogłoszenie wyników nastąpi 19.07.2021 na stronie www.wdkwielun.pl oraz na Facebooku WDK.

Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

Koordynator konkursu: Paulina Sz. Skotnicka

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu), będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury – Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WDK znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .