Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wyniki konkursu na Dzień Ojca

 

Gratulujemy zwycięzcom!
➡️Mieszko Olejnik, Heniek Kowalski, Małgorzata Szymicka, Agnieszka Jegers, Tomasz Załęski 🙂
➡️vouchery są do odbioru w placówce mBanku                    ( ul.Barycz 1 w godz. 9.00-17.00).

 

Prosimy o zapoznanie się  z klauzulą RODO

Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury

Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.

Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), tzw. RODO.

Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą przetwarzane w celach promocyjnych Wieluńskiego Domu Kultury oraz w celu związanym z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu „Dlaczego jestem idealnym tatą”.

W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka,
  • otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora,
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu w przypadkach, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody).

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do chwili wycofania zgody i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury narusza przepisy RODO, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

Państwa dane przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .