Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zwycięzcy konkursu „Laurki dla syna i córki”

 

KONKURS „Laurki dla syna i córki”

Mamy bardzo zdolnych rodziców ! 
Dzieci mogą brać z Was przykład!
Oto zwycięzcy konkursu „Laurki dla syna i córki”:
1 miejsce – Monika Styczyńska-Podeszwa
2 miejsce – Agata Janas
3 miejsce – Marta Woźniak
4 miejsce – Anna Skowron
5 miejsce – Magdalena Zarożna
6 miejsce – Martyna Piekara
Gratulujemy‼️
Nagrody można odebrać dziś od godz.12.00 .
 Dla wszystkich pozostałych czekają nagrody pocieszenia.

Dziękujemy: Księgarnie Globus oraz Terjan Centrum Dziecięce PSD Wieluń za cenne nagrody!

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizator:
 • Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5,   98-300 Wieluń
 1. Uczestnicy:
 • konkurs adresowany jest do rodziców.
 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie otwartości na różne formy twórczości i kreatywności rodziców
 • udział uczestników konkursu w kreowaniu wizerunku naszego miasta poprzez ekspozycję prac konkursowych w parku przed budynkiem WDK w dniu 1.06.2020.
 1. Zasady:

Praca Konkursowa musi spełnić następujące warunki:

 • do Pracy Konkursowej należy stworzyć dowolną w formie laurkę dla swojego dziecka/dzieci.
 • wszystkie możliwości w zakresie ozdabiania dozwolone – im bardziej odlotowe, zaskakujące, tym ciekawsze!
 • laurki należy podpisać w dowolnym miejscu czytelnie, trwale, podając imię i nazwisko autora pracy.
 • Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną laurkę.
 • Pracę Konkursową wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć Organizatorowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
 1. Kryteria oceny prac:
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • ogólne wartości artystyczne i wrażenie estetyczne
 1. Termin i miejsce dostarczenia prac: 

     Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 29 maja 2020.

do sekretariatu Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń.

 1. Nagrody:

Jury powołane przez dyrektora WDK wyłoni 6 najoryginalniejszych prac.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają talony na zakupy:  

I nagroda talon o wartości 300 zł ( do sklepu Terjan).

II nagroda talon o wartości 200 zł ( do sklepu Terjan).

III nagroda talon o wartości 150 zł ( do księgarni Globus).

IV miejsce talon o wartości 100 zł ( do księgarni Globus).

V miejsce talon o wartości 100 zł ( do księgarni Globus).

VI miejsce talon o wartości 100 zł ( do księgarni Globus).

 

8.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

  Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2020 na stronie www.wdkwielun.pl oraz na FB Wieluńskiego Domu Kultury, wystawa prac pojawi się w parku im. Żwirki i Wigury przed budynkiem WDK.

9.Uwagi końcowe

 • Prace Konkursowe będą wydawane uczestnikom konkursu od 8.06.2020.
 • Organizator Konkursu wykorzysta Prace Konkursowe do akcji artystycznej na terenie naszego miasta.
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne z organizatorem konkursu.
 • nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów.
 • wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i facebooku Wieluńskiego Domu Kultury.
 • Aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty minimalna ilość prac zgłoszonych na konkurs musi wynosić 10.

 

 1. Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

    Koordynator konkursu: Magdalena Wujec.                                                      

Do pobrania:

karta zgłoszeniowa

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .