Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

II Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego

 

Serdecznie zapraszamy na  

II Ogólnopolski Turniej Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej o Puchar Burmistrza Wielunia.

15.03.2020 Hala WOSIR

REGULAMIN:

Organizator turnieju:      Wieluński Dom Kultury

Termin:                                15 marzec 2020

Miejsce:                                HALA WOSiR ul. Częstochowska 35, Wieluń

Wymiary parkietu:            12×20       

Kierownik turnieju:          Magdalena Wujec

Charakter turnieju:           Indywidualny, drużynowy, ogólnopolski,

 

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PTT

Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami STT PTT.

 

Zawodnicy    –  kat. wiekowe

         Dzieci najmłodsze do 7 lat           Polka

         Dzieci młodsze 8-9 lat klasa B   Polka, Krakowiak

         Dzieci młodsze 8-9 lat klasa A     Polka, Krakowiak

         Dzieci starsze 10-11 lat klasa B   Polka, Krakowiak

         Dzieci starsze 10-11 lat klasa A   Polka, Krakowiak

         Juniorzy młodsi 12-13 lat             Polka, Krakowiak, Oberek

         Juniorzy starsi 14-15 lat                Polka, Krakowiak, Oberek

         Młodzież 16-18 lat                        Krakowiak, Kujawiak, Oberek,Mazur

         Dorośli 19-30 lat                           Krakowiak, Kujawiak, Oberek,Mazur

         Seniorzy 30+                                  Mazur, Kujawiak, Oberek

         Senior HOBBY                              Kujawiak

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA

 Termin zgłoszeń:          08 marzec 2020r.     

Opłaty startowe:           30 zł od osoby;      

BILETY:                       Wstęp wolny

Dodatkowe informacje:   

  • Podczas turnieju będzie czynna kawiarenka z ciepłymi posiłkami.
  • Dostępne będzie stoisko z obuwiem.
  • Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.
  • Finaliści turnieju są wyczytywani z imienia i nazwiska.
  • Uczestnicy mają obowiązek ubezpieczenia się na czas przejazdu i pobytu na turnieju.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w zakresie kategorii w zależności od potrzeb oraz ostatecznej interpretacji regulaminu

 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. "Wieluń dla pokoju" sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Zadanie pn. "Wieluńskie metamorfozy. Sztuka w walce z przemocą” dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2019.

Zadanie pn. „Aktywnie i ekologicznie na Ziemi Wieluńskiej” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn.: < „Moniuszkowskie inspiracje na ul. Moniuszki w Wieluniu” dofinansowane ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.