Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

KONKURS rozstrzygnięty!

 

 

 Finał konkursu

”Jak młodzi widzą NIEPODLEGŁOŚĆ”

Oto zwycięzcy konkursu: „Jak młodzi widzą niepodległość”.
Bardzo dziękujemy za udział 👏👏 i gratulujemy 🏆🏆

GRUPA I: klasa I, II, III szkoły podstawowej
I miejsce- Lena Witczak z kl. I SP w Bieniądzicach
II miejsce- Lena Dybek z kl. III SP nr 5 w Wieluniu
III miejsce-Martyna Płóciennik z kl. II SP w Sieńcu
GRUPA II: klasa IV, V i VI szkoły podstawowej
I miejsce -Daniel Pich z kl. V SP nr 2 W Wieluniu,
II miejsce –Wanda Drygała z kl. VI SP w Masłowicach,
III miejsce- Maja Stępień z kl. IV SP w Masłowicach i Bartek Łyko z kl. VI SP w Kurowie
GRUPA III: VII i VIII szkoły podstawowej
I miejsce- Marcel Duda z kl. VII SP. nr 4 w Wieluniu,
II miejsce- Kuba Wawrzyniak z kl. VII SP w Bieniądzicach
III miejsce – Maria Miarka z kl. VII SP nr 5 w Wieluniu

Karta zgłoszenia

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator:

Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5,  98-300 Wieluń. 

 1. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych w gminie Wieluń.

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie otwartości na różne formy twórczości i kreatywności
 • przedstawianie pojęć abstrakcyjnych takich jak NIEPODLEGŁOŚĆ w formie wizualnej
 • pielęgnowanie ducha patriotyzmu w młodym pokoleniu
 • kształtowanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez ekspozycję konkursowych prac w przestrzeni Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa
 1. Zasady:

Praca Konkursowa musi spełnić następujące warunki:

 • pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką na sztywnym podłożu, na przykład takim, jak: tektura, dykta, sklejka, deska, podobrazie malarskie
 • wymiary prac: minimum 30cm X40cm
 • techniki plastyczne dowolne, zachęcamy również do łączenia różnych technik
 • Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę
 • Pracę Konkursową wraz z poprawnie wypełnioną Kartą zgłoszenia (do pobrania na stronie Organizatora w zakładce Konkursy) należy dostarczyć Organizatorowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie
 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • ogólne wartości artystyczne i wrażenie estetyczne

 

 1. Termin i miejsce dostarczenia prac:

         Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2019 r. do Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń

 1. Grupy wiekowe:

         Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

 • GRUPA I: klasa I, II, III szkoły podstawowej
 • GRUPA II: klasa IV, V i VI szkoły podstawowej
 • GRUPA III: VII i VIII szkoły podstawowej

 

 1. Nagrody

         Jury powołane przez dyrektora WDK wyłoni 3 najlepsze prace w każdej grupie wiekowej. Autorzy zwycięskich prac otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

 

 1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

         Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy prac konkursowych 19 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w auli Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa, przy ulicy kolejowej 8 w Wieluniu.

 

10.Uwagi końcowe:

 • Organizator Konkursu wykorzysta Prace Konkursowe do zorganizowania wystawy patriotycznej ogólnodostępnej dla mieszkańców Wielunia i okolic
 • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać prace po zakończeniu wystawy, tj. w piątek, 29 listopada 2019 r.
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać w dniu ogłoszenia wyników
 • nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów
 • wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i Facebooku.

 

 1. Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

    Koordynator konkursu: Magdalena Wujec.

       „Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022”

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .