Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

WDK uzyskał dofinansowanie na realizacje projektów

W tym roku Wieluński Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację projektów:

  • „Wieluńskie metamorfozy. Sztuka w walce z przemocą” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2019,
  • „Moniuszkowskie inspiracje na ul. Moniuszki w Wieluniu” dofinasowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego,
  • „Aktywnie i ekologicznie na Ziemi Wieluńskiej” dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

 

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.