Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Koncert muzyki cerkiewnej w WDK

 

 

Na zakończenie projektu pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
wystąpił Chór Oktoich z Wrocławia pod dyrekcją ks. Grzegorza Cebulskiego. Koncertowi towarzyszyła wystawa poplenerowa „Oblicza Chrystusa w ikonie”. Przewodnim tematem planowanego zadania było przypomnienie mieszkańcom historii budynku, w którym odbywają się obecnie animacje kulturalne, przywołanie wspomnień o byłych mieszkańcach naszego miasta, ich duchowości, tradycjach i kulturze. 

Wieluński Dom Kultury prowadzi działalność animacyjną w budynku wybudowanym blisko 120 lat temu. Wtedy pełnił funkcję sakralną jako Cerkiew pw. Przenajświętszej Bogarodzicy Maryi w Wieluniu.

Wybuch I wojny światowej i działania wojsk niemieckich doprowadziły do drastycznego ograniczenia liczby wyznawców obrządku wschodniego. Co prawda w cerkwi nadal odprawiano nabożeństwa, lecz dawna jej świetność przeminęła na zawsze.

Po odzyskaniu niepodległości w latach 20. XX w. świątynia nadal gromadziła nielicznych wiernych. W 1927 roku społeczność prawosławna Wielunia liczyła zaledwie 43 osoby.

W związku z tym w 1935 roku budynek przekształcono w Muzeum Ziemi Wieluńskiej i przeprowadzono prace adaptacyjne, które przekształciły jego funkcję z cerkwi na obiekt użyteczności publicznej. Usunięto liczne cebulaste kopuły wieńczące nawę, kruchtę i boczne kaplice. Muzeum zakończyło działalność wraz z wybuchem II wojny światowej. Po wojnie w 1947 r. budynek odbudowano i aż do dziś cerkiew pełni rolę domu kultury pod różnymi nazwami. Od 1977 r. pod nazwą Wieluński Dom Kultury.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .