Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs – SZALONE BUTY! Rozstrzygnięty!

 

OTO ZWYCIĘZCY KONKURSU  ARTYSTYCZNEGO ”SZALONE BUTY”:

1.PAWEŁ STASZKIEWICZ

2.ZUZANNA GRZESIK

3. EWA LICHTAŃSKA

4.ALEKSANDRA PRENGE

5. DOMINIKA WILK

6.SYLWIA STANISŁAWSKA-RADUCKA

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizator
 • Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5,

         98-300 Wieluń

 1. Uczestnicy
 • konkurs adresowany jest do młodzieży i dorosłych
 1. Cele konkursu
 • rozwijanie otwartości na różne formy twórczości i kreatywności młodzieży i dorosłych
 • udział uczestników konkursu w kreowaniu wizerunku naszego miasta poprzez ekspozycję prac konkursowych w happeningu miejskim
 1. Zasady

Praca Konkursowa musi spełnić następujące warunki:

 • do Pracy Konkursowej należy wykorzystać dowolną w formie, fasonie i rozmiarze parę butów
 • buty mają być ozdobione w dowolny sposób, dowolnymi elementami z dowolnych materiałów
 • wszystkie możliwości w zakresie ozdabiania dozwolone – im bardziej odlotowe, zaskakujące, tym ciekawsze!
 • buty nie muszą zachować swojej funkcji, tzn. służyć do chodzenia
 • buty należy podpisać w dowolnym miejscu czytelnie, trwale, podając imię i nazwisko autora pracy
 • Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość par butów
 • Pracę Konkursową wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć Organizatorowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • ogólne wartości artystyczne i wrażenie estetyczne
 1. Termin i miejsce dostarczenia prac: 

     Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć

do dnia 11 lipca 2018 roku

do Wieluńskiego Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5,

98-300 Wieluń

 1. Nagrody

Jury powołane przez dyrektora WDK wyłoni 5 najoryginalniejszych par butów.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają talony na zakup wymarzonych butów.

8.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

   16 lipca 2018 roku o godz. 20.00 w parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu

9.Uwagi końcowe

 • Prace Konkursowe przechodzą na własność Organizatora Konkursu
 • Organizator Konkursu wykorzysta Prace Konkursowe do akcji artystycznej na terenie naszego miasta
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać w dniu ogłoszenia wyników
 • nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów
 • wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i facebooku.

 

 1. Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

    Koordynator konkursu: Anna Macińska.                                                      

Do pobrania:

regulamin i karta zgłoszeniowa.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .