Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Rodzinny konkurs na plenerową SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ rozstrzygnięty!

 

ZWYCIĘZCY „Rodzinnego konkursu na plenerową SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”:

I miejsce Andrzej Kołaczek z rodziną.

II miejsce Bartłomiej Głuch z rodziną.

III miejsce Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Wanda Musiał z rodziną – wyróżnienie

Marta Woźniak z rodziną – wyróznienie

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator
Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń
2. Cele konkursu
zachowanie tradycji wykonywania szopek
prezentacja szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców naszej gminy wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych
3. Treść pracy
A) Szopkę należy wykonać wyłącznie z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych – szopki będą eksponowane na otwartej przestrzeni.
B) Interpretacja tematu jest dowolna ( konstrukcja szopki, postacie, elementy dekoracyjne itp.)
C) Dodatkowe punkty przyznane będą za:
wielkość szopki – im większa, tym lepsza!
elementy ruchome
efekty oświetleniowe szopki (zapewniamy dostęp do prądu)

4. Uczestnicy konkursu
Rodziny: od wnuków do dziadków

5. Warunki uczestnictwa
Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane wspólnie przez RODZINĘ.
Pracę należy podpisać w widocznym miejscu podając:
– imię, nazwisko i wiek każdego współautora szopki – członka rodziny

Wraz z pracą należy dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

6. NAGRODY
Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury oceni prace, wyłoni najlepsze cztery szopki i przyzna rodzinom – autorom zwycięskich prac nagrody finansowe.

Nagroda finansowa za uzyskane miejsce jest jedna, wspólna dla całej rodziny.
Łączna pula nagród: 3000 zł.
Jury zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału nagród.
Nagrody nie odebrane w ciągu 30 dni przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

7. Kryteria oceny prac
oryginalność i stylistyka formy
wielkość szopki
zastosowanie elementów ruchomych
efekty świetlne
zgodność z ideą konkursu
estetyka wykonania
ogólne wizualne walory szopki

8. Termin i miejsce dostarczenia prac

13 i 14 grudnia 2017 r. (środa i czwartek), sala widowiskowa WDK, ul. Krakowskie Przedmieście 5 w godzinach pracy placówki.

9.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:

17 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 na placu Legionów podczas ŚWIĄTECZNEGO GOTOWANIA
Z BURMISTRZEM OKRASĄ.

10. Pokonkursowa wystawa
Wszystkie szopki spełniające kryteria konkursu będą wyeksponowane na placu Legionów
w okresie świątecznym.

11. Inne postanowienia
Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
Organizator może wyrazić zgodę na odbiór prac przez autorów jedynie po zakończeniu wystawy pokonkursowej, tj. 29.12.2016 r. w godz. 8.00 – 12.00 z placu Legionów przy pomocy pracownika WDK.

12. Dodatkowe informacje pod nr tel. 43 843 86 40

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .