Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

KOLOROWA LOKOMOTYWA w Przedborskim Parku Krajobrazowym

4.08 dzieci w ramach projektu „Kolorowa lokomotywa” odwiedziły Przedborski Park Krajobrazowy, który należy do zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Młodzi turyści zapoznali się z historią Przedborza i okolic. Uczestniczyli także w licznych grach terenowych o tematyce ekologicznej. Odbyły się również warsztaty artystyczne, podczas których dzieci malowały, tkały i robiły piękne zdjęcia. Wszystkie prace wykonane przez dzieci podczas trwania „Kolorowej lokomotywy” mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Kultury – http://www.ldk.lodz.pl/projekty-t4/kolorowa-lokomotywa-t15/edycja-2017-t313

Projekt KOLOROWEJ LOKOMOTYWY dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szczegółowe informacje na stronie www.ldk.lodz.pl w zakładce „Kolorowa Lokomotywa”.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.