Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Ekspozycja Baranków Wielkanocnych – odbiór prac

Zapraszamy do oglądania prac nadesłanych na IX Konkurs Plastyczny „Baranek Wielkanocny”. Ekspozycja znajduje się  w witrynie  kina przy ulicy Narutowicza. Jednocześnie informujemy autorów prac o możliwości odbioru swych dzieł 25.04.2017 r.(wtorek) w godz. 11.30 – 13.00 bezpośrednio z wystawy.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.