Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują

W Wieluńskim Domu Kultury dobiegł końca projekt „Nasza przyjazna przestrzeń. Seniorzy decydują”, prowadzony przez Małgorzatę Stępień – Dudek, Mariolę Kolasińską oraz Jolantę Woźnicką z Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej.

Mieszkańcy naszego miasta, uczestniczyli w cyklu 5 warsztatów. Na spotkaniach zajmowali się m.in. komunikacją interpersonalną, diagnozowali potrzeby osób starszych czy poszukiwali w sąsiedztwie lokalnych potencjałów i deficytów. Poznali również narzędzia, dzięki którym mogą mieć wpływ na okolicę, a także uczyli się pisać ofertę realizacji zadania publicznego. Na zaproszenie uczestników, przybyła również przedstawicielka Miejskiej Rady Seniorów, Krystyna Pastusiak.

Projekt współfinansowany jest przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Fotorelacja z trzech spotkań.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.