Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

I Powiatowy Przegląd Piosenki Różnej Osób Niepełnosprawnych

Na scenie Wieluńskiego Domu Kultury spotkały się osoby o różnym stopniu niepełnosprawności z terenu powiatu wieluńskiego.

Udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olewinie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach
Polski Związek Niewidomych koło Wieluń
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
Dom Pomocy Społecznej w Wieluniu
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

Uczestnicy prezentowali różne piosenki, które były nagradzane gromkimi brawami, a w nagrodę otrzymali pyszne torty. W atmosferze dobrej zabawy artyści, ich znajomi, opiekunowie oraz członkowie rodzin mieli możliwość zintegrowania się. Wydarzenie zaszczyciła swoją obecnością sekretarz Wielunia – Magdalena Majkowska. 
Dziękujemy za współpracę dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Elżbiecie Urbańskiej – Golec, za umożliwienie młodzieży wzięcie udziału w imprezie.
Mamy nadzieję, że za rok impreza będzie cieszyła się jeszcze większym powodzeniem.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.