Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego sporządzania wniosków o dotacje  z  MKiDN. W pierwszej części zostaną przedstawione zasady sporządzania dotacji. W drugiej praktyczna nauka sporządzania wniosku.

Temat szkolenia:
Zasady sporządzania wniosków o dotację z MKiDN

Program szkolenia:
10.00 – 11.30 Podstawy prawne dotacji. Ogólne zasady przyznawania dotacji.
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.15 Dotacje na wydarzenia kulturalne, teatralne i filmowe.
13.15 – 13.45 Przerwa
13.45 – 16.00 Dotacje na kolekcje i promocję czytelnictwa. Ćwiczenia praktyczne ze sporządzania wniosku o dotacje.

Termin szkolenia:
21 września 2016 r. w Wieluńskim Domu Kultury.

Koszt: 70 zł/os.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są drogą mailową na adres Regionalnej Akademii Kadr Kultury: rakk@ldk.lodz.pl.
Informacji o szkoleniach udziela Natalia Korzeniowska (n.korzeniowska@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 219) oraz Malwina Paroń (m.paron@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 197).
rakk
Szkolenie poprowadzi:
Witold Izydorczyk – Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z zakresu pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł min: Funduszy UE, fundusze krajowe, fundraising. Członek Dolnośląskiej Rady ds. Ekonomii Społecznej oraz Dolnośląskiej Kapituły Znaku Zakup Prospołeczny. Prowadzi wykłady i ćwiczenia zarówno z zakresu sporządzania wniosków o dotacje dla PES jak i zasad ich rozliczania. Pracował jako doradca KSU (Krajowy System Usług) w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Specjalizował się w doradztwie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu fundraisingu m.in.: w Zielonogórskiej Kuźni Trzeciego Sektora, w Podlaskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej. Doradca
w Fundacji Barka w Poznaniu oraz we Wrocławskim Centrum Seniora. Od 2015 r. prowadzi zajęcia z pozyskiwania środków finansowych na działania z zakresu kultury w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Ekspert w Komisjach Oceniających Projekty.

Formularz zgłoszeniowy
Pobierz

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .