Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego sporządzania wniosków o dotacje  z  MKiDN. W pierwszej części zostaną przedstawione zasady sporządzania dotacji. W drugiej praktyczna nauka sporządzania wniosku.

Temat szkolenia:
Zasady sporządzania wniosków o dotację z MKiDN

Program szkolenia:
10.00 – 11.30 Podstawy prawne dotacji. Ogólne zasady przyznawania dotacji.
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.15 Dotacje na wydarzenia kulturalne, teatralne i filmowe.
13.15 – 13.45 Przerwa
13.45 – 16.00 Dotacje na kolekcje i promocję czytelnictwa. Ćwiczenia praktyczne ze sporządzania wniosku o dotacje.

Termin szkolenia:
21 września 2016 r. w Wieluńskim Domu Kultury.

Koszt: 70 zł/os.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są drogą mailową na adres Regionalnej Akademii Kadr Kultury: rakk@ldk.lodz.pl.
Informacji o szkoleniach udziela Natalia Korzeniowska (n.korzeniowska@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 219) oraz Malwina Paroń (m.paron@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 197).
rakk
Szkolenie poprowadzi:
Witold Izydorczyk – Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z zakresu pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł min: Funduszy UE, fundusze krajowe, fundraising. Członek Dolnośląskiej Rady ds. Ekonomii Społecznej oraz Dolnośląskiej Kapituły Znaku Zakup Prospołeczny. Prowadzi wykłady i ćwiczenia zarówno z zakresu sporządzania wniosków o dotacje dla PES jak i zasad ich rozliczania. Pracował jako doradca KSU (Krajowy System Usług) w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Specjalizował się w doradztwie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu fundraisingu m.in.: w Zielonogórskiej Kuźni Trzeciego Sektora, w Podlaskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej. Doradca
w Fundacji Barka w Poznaniu oraz we Wrocławskim Centrum Seniora. Od 2015 r. prowadzi zajęcia z pozyskiwania środków finansowych na działania z zakresu kultury w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Ekspert w Komisjach Oceniających Projekty.

Formularz zgłoszeniowy
Pobierz

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.