Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Relacja z pierwszego etapu Kolorowej Lokomotywy

Zakończył się pierwszy etap realizacji programu wakacyjnego Kolorowa Lokomotywa

Dzień 1

W poniedziałek, 4 lipca Kolorowa Lokomotywa zawitała do Rogowa zabierając ze sobą dzieci z Wielunia, gdzie w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej czekało na nich wiele atrakcji.
Młodzi turyści wzięli udział w warsztatach małego tropiciela, gdzie wraz z prowadzącymi zajęcia, przemieszczali się po lesie analizując cel i znaczenie zaobserwowanych śladów działalności człowieka. Bezpośredni kontakt z taką działalnością zachęca uczestników do właściwego obcowania z przyrodą. W dalszej części zajęć uczestnicy Lokomotywy mieli okazję do doskonalenia zmysłu orientacji, ćwicząc posługiwanie się kompasem, nanosili informację na mapę, tworzyli samodzielnie legendę mapy oraz ćwiczyli posługiwanie się skalą. Po zakończonych warsztatach na małych tropicieli czekało kolejne wyzwanie – gra terenowa Odkrywamy sekrety natury w Muzeum Drewna i Lasu. Po raz kolejny uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Dzieci otrzymały specjalnie przygotowaną kartę zadań zawierającą 20 pytań odnośnie każdego z działów muzeów: ssaków, ptaków, owadów, szyszek oraz drewna. Zadaniem poszukiwaczy było odnalezienie odpowiedzi na pytania pośród wszystkich eksponatów znajdujących się w obiekcie.

Dzień 2

Grupa dzieci z Wielunia biorąca udział w projekcie „Kolorowa Lokomotywa – na zielonym szlaku 2016” odwiedziła 5 lipca Sulejowski Park Krajobrazowy należący do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Spacer po parku był okazją do poznania pięknych i ciekawych zakątków regionu. Obserwacja zielonych terenów to wspaniała okazja do poszerzenia wiedzy o regionie oraz poznania m.in. chronionych gatunków roślin i zwierząt. Po skończonych obserwacjach w terenie uczestnicy wzięli udział w warsztatach fotografii, malarstwa (grze malarskiej) oraz gobelinu ekologicznego, których głównym celem jest budowanie świadomości o ochronie środowiska oraz wykształcenie postawy proekologicznej. Warsztaty, prowadzone przez instruktorów Łódzkiego Domu Kultury, odbywające się na terenie parków, promują ekologię głównie poprzez użycie materiałów naturalnych lub wtórnych Warsztaty rękodzieła

Dzień 3

6 lipca Wieluński Dom Kultury na kilka godzin zamienił się w prawdziwą pracownię artystyczną. W ramach spotkania uczestnicy projektu, pracujący pod czujnym okiem ludowych twórców, mogli wziąć udział w warsztatach papieroplastyki, rzeźby oraz plecionkarstwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się rzeźba, dająca możliwość wykonania m.in. przepięknych ptaków z drewna. Najmłodsi z dużą ochotą próbowali swoich sił, starając się wytworzyć wiklinowy koszyk.

Następny pociąg Kolorowej Lokomotywy z wakacyjnymi rozrywkami rusza w przyszłym tygodniu.

Projekt „Kolorowa Lokomotywa” organizowany jest przez Łódzki Dom Kultury po raz czwarty i został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .