Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Drugi pociąg Kolorowej Lokomotywy

13 lipca rozpoczęła się druga część projektu Kolorowa Lokomotywa. Kolejne dzieci miały możliwość aktywnego spędzenia 3 dni.

Wieluński Dom Kultury na kilka godzin zamienił się w prawdziwą pracownię artystyczną. W ramach spotkania uczestnicy projektu, pracujący pod czujnym okiem ludowych twórców, mogli wziąć udział w warsztatach papieroplastyki, rzeźby oraz plecionkarstwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się rzeźba, dająca możliwość wykonania m.in. przepięknych ptaków z drewna. Najmłodsi z dużą ochotą próbowali swoich sił, starając się wytworzyć wiklinowy koszyk.

W drugim dniu uczestnicy Kolorowej Lokomotywy wzięli udział w wycieczce do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy. Dzieci dowiedziały się między innymi o sposobach przewidywania pogody, radzenia sobie z kleszczami oraz rozpoznawania barszczu Sosnowskiego. Ze względu na deszcz, dalsza część odbywała się w budynku. Tam zostali podzieleni na 3 grupy. Mogły wziąć udział w warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez przedstawicielki Związku Polskich Fotografów Przyrody, grze malarskiej lub wykonywać gobelin ekologiczny. Na zakończenie udało się rozegrać krótki mecz.

W piątek Kolorowa Lokomotywa zawitała do Rogowa zabierając ze sobą dzieci z Wielunia, gdzie w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej czekało na nich wiele atrakcji. Młodzi turyści wzięli udział w warsztatach małego tropiciela, gdzie wraz z prowadzącymi zajęcia, przemieszczali się po lesie analizując cel i znaczenie zaobserwowanych śladów działalności człowieka. Bezpośredni kontakt z taką działalnością zachęca uczestników do właściwego obcowania z przyrodą. W dalszej części zajęć uczestnicy Lokomotywy mieli okazję do doskonalenia zmysłu orientacji, ćwicząc posługiwanie się kompasem, nanosili informację na mapę, tworzyli samodzielnie legendę mapy oraz ćwiczyli posługiwanie się skalą. Po zakończonych warsztatach na małych tropicieli czekało kolejne wyzwanie – gra terenowa Odkrywamy sekrety natury w Muzeum Drewna i Lasu. Po raz kolejny uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Dzieci otrzymały specjalnie przygotowaną kartę zadań zawierającą 20 pytań odnośnie każdego z działów muzeów: ssaków, ptaków, owadów, szyszek oraz drewna. Zadaniem poszukiwaczy było odnalezienie odpowiedzi na pytania pośród wszystkich eksponatów znajdujących się w obiekcie.


Projekt „Kolorowa Lokomotywa” organizowany jest przez Łódzki Dom Kultury po raz czwarty i został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .