Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Spotkanie

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Jacek Sokalski, oraz Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska, zorganizowali spotkanie dotyczące rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej w województwie łódzkim.

Tematyka spotkania:
1. Działalność Łódzkiego Domu Kultury w kontekście wspierania lokalnych podmiotów z sektora kultury – program grantowy ŁDK
2. Istota i rola profesjonalizacji kadr kultury
3. Regionalna Informacja Kulturalna – budowanie zwartej oferty kulturalnej regionu łódzkiego
4. Centrum wspierania organizacji pozarządowych
5. Panel dyskusyjny

Spotkanie odbyło w dniu dzisiejszym o godz. 11.00.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.