Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wynajem samochodu

Regulamin wynajmowania samochodu służbowego Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 22 października 2012 roku.

§ 1 Opłaty za wynajem samochodu służbowego.
1. Stawkę odpłatności za wynajem samochodu służbowego Wieluńskiego Domu Kultury – zwanego dalej WDK – określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu:
2. Cennik, o których mowa wyżej zawiera dwa rodzaje stawek:
a) stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miejski w Wieluniu oraz pracowników WDK,
b) stawkę dla pozostałych podmiotów i osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WDK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

§ 2 Pierwszeństwo w wynajmie samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1) jednostkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wieluniu,
2) gminnym jednostkom organizacyjnym,
3) podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy,
4) pracownikom WDK,
5) kołom i sekcjom zainteresowań WDK.

§ 3 Zasady wynajmu samochodu służbowego WDK
1. Wynajem samochodu służbowego WDK następuje łącznie z obsługą przez pracownika WDK.
2. Wzór umowy najmu samochodu służbowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 19/16 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
Załącznik nr 1 – cennik
Załącznik nr 2 – umowa najmu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .