Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu
18 sierpnia 2015

Wynajem sal i wyposażenia

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 8 pkt. 2 Statutu Wieluńskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą nr XXVIII/334/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 20 marca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania Regulamin najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§2. Wprowadzam do stosowania Cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

 §3. Traci moc Zarządzenie nr 14/15 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z dnia 8.10.2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 2.04.2012 r. w sprawie zmiany załącznika do regulaminu wynajmowania pomieszczeń WDK oraz Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 22.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmowania pomieszczeń w Wieluńskim Domu Kultury.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Regulamin, cennik  oraz wzór umowy najmu pomieszczeń i wyposażenia

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Projekt kulturalny Wieluńska Karuzela Muzyczna. Integracja dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury.

Zadanie pn. „Pierwsza Wieluńska Karuzela Teatralna. Syreny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn.: "Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena" zrealizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 926 489,00zł