Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wynajem sal i wyposażenia

ZARZĄDZENIE Nr 13/17

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu

 z 16 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury

 

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 8 pkt. 2 Statutu Wieluńskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą nr XXVIII/334/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z 20 marca 2013 r. zarządzam, co następuje:

  • 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wprowadzam do stosowania Cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
  • 3. Traci moc Zarządzenie nr 4/17 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z  3.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Cennik

Wzór umowy

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Projekt kulturalny Wieluńska Karuzela Muzyczna. Integracja dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury.

Zadanie pn. „Pierwsza Wieluńska Karuzela Teatralna. Syreny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn.: "Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena" zrealizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 926 489,00zł