Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wynajem sal i wyposażenia

ZARZĄDZENIE Nr 13/17

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu

 z 16 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury

 

Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 8 pkt. 2 Statutu Wieluńskiego Domu Kultury nadanego Uchwałą nr XXVIII/334/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z 20 marca 2013 r. zarządzam, co następuje:

  • 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.
  • 2. Wprowadzam do stosowania Cennik najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
  • 3. Traci moc Zarządzenie nr 4/17 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z  3.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Cennik

Wzór umowy

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.