Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Słupy ogłoszeniowe

Wieluński Dom kultury w Wieluniu administruje 47 słupami ogłoszeniowo – reklamowymi na terenie Miasta i Gminy Wieluń, z podziałem na 2 strefy lokacyjne

Zarządzenie Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury

Wniosek o pozwolenie na umieszczenie ogłoszenia na słupach ogłoszeniowo – reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń

Wykaz słupów ogłoszeniowo – reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń

Cennik ogłoszeń umieszczanych na słupach ogłoszeniowo – reklamowych w Mieście i Gminie Wieluń

Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowo – reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń

Dokumenty dostępne są w sekretariacie Wieluńskiego Domu Kultury w godzinach pracy Instytucji.

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
NIP 832-10-42-242
Regon 000281625
Bank PKO BP S.A. 64 1020 4564 0000 5102 0158 6882

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.