Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup i montaż nagłośnienia i ekranu kinowego w sali kameralnej Kino Teatru Syrena”

Wieluński Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ” Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój Kin – Modernizacja Kin”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna – załącznik do formularza ofertowego

Wzór umowy

Zał nr 1 – Przedmiar System audiowizualny

Zał nr 2 – Rys. 2 Schemat blokowy

Zał nr 3 – Rys. 1 Rozmieszczenie urządzeń

Zał nr 4 – Projekt systemu audiowizualnego – STWiOR

Zał nr 5 – Projekt systemu audiowizualnego

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .