Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zaproszenie do składania ofert: „Obsługa techniczna Dni Wielunia 2019″

Wieluński Dom Kultury zaprasza do złożenia oferty pn. „Obsługa techniczna Dni Wielunia 2019″.

Oferty należ złożyć do dnia 08.03.2019 r. do godz. 12.00

W zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, sekretariat ul. Krakowskie Przedmieście 5 98-300 Wieluń

Pliki do pobrania:

Zaproszenie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik nr 1 GOYA rider_naglosnieniowy

Załącznik nr 2 Patrycja Markowska – Rider Techniczny 2019 

Załącznik nr 3 TULIA Rider (ver.2018.3) – dźwięk

Załącznik nr 4 TULIA Rider (ver.2018.3) – świat�,o scena backstage

Załącznik nr 5 OSTR Rider Techniczny

Mapa terenu imprezy

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.