Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Zaproszenie ofertowe – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki

Wieluński Dom Kultury Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  ,,Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Kserokopiarki”.

Regulamin z formularzem ofertowym – ZAPROSZENIE OFERTOWE

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.