Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego

Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego powstała w 2012 roku. To pierwsza taka inicjatywa w województwie łódzkim.

Zrzesza samorządowe instytucje kultury prowadzące działalność kinową, przedsiębiorców działających w branży kinowej z województwa łódzkiego oraz wszystkie zainteresowane podmioty zajmujące się edukacją filmową i promocją kinematografii. W sieci znajdują się kina posiadające kina cyfrowe, te, które nie posiadają nowoczesnej technologii oraz te, które dopiero powstają (modernizacje i nowe inwestycje).

Porozumienie o współpracy w ramach Sieci zostało zawarte 26 czerwca 2012 roku, podczas spotkania w Łódzkim Domu Kultury. Założycielami Sieci byli partnerzy z: Koluszek, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Głowna, Łowicza, Opoczna, Wieruszowa, Wielunia, Radomska, Bełchatowa, Kutna i Łodzi. Do Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych przystąpiły kina cyfrowe, ale także te lokalne sale, które dopiero planują cyfryzację. Za lidera sieci uznano Łódzki Dom Kultury. Wśród członków sieci można wyróżnić cztery najaktywniejsze filmowo ośrodki, które mogą być postrzegane jako liderzy w swoich środowiskach, są to: MOK Skierniewice, Łowicki Ośrodek Kultury, Bełchatowskie Centrum Kultury, MOK Koluszki, Kutnowski Dom Kultury, MDK w Radomsku. Obecnie Sieć liczy15 kin (13 z regionu i 2 z Łodzi) i 2 podmioty działające w sektorze edukacji filmowej.

NASZE CELE
Celem partnerstwa jest m.in. wzmocnienie pozycji kin zrzeszonych w Partnerstwie:
• przeciwdziałanie ich marginalizacji,
• wyposażenie kin w nowoczesne technologie,
• podniesienie frekwencji na seansach,
• działalność edukacyjna na rzecz podnoszenia wiedzy i kompetencji Partnerów Porozumienia.

Zadaniem Partnerów jest także aktywne poszukiwanie środków finansowych m.in. na cyfryzację i współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych.
Partnerstwo ma charakter otwarty i mogą się zgłaszać do niego wszyscy zainteresowani, o ile podzielają ideę i chcą realizować cele Sieci.

WIĘCEJ O REGIONALNEJ SIECI KIN CYFROWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .