Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Programy zdrowotne

Gmina Wieluń realizuje w 2021 r. programy polityki zdrowotnej pn.

1. „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023”.

Warunkiem nieodpłatnego wykonania badania wzroku u Państwa dziecka jest wyrażenie pisemnej zgody na ich wykonanie.

Badania są wykonywane w Gabinecie Okulistycznym Ewa Burchacińska ul. Elizy Orzeszkowej 8, 98-300 Wieluń po wcześniejszym umówieniu terminu badania pod nr tel. 605 227 820 w dniach:

– czwartek 18.00-19.00,

– sobota 9.00-10.00

Badanie będzie obejmować:

a)    badanie ostrości wzroku do dali (tablice podświetlane optotypów) i bliży (tablice Snellena);

b)    badanie ruchomości gałek ocznych (kontrola ustawienia oczu – potwierdzenie lub wykluczenie obecności zeza);

c)    badanie dna oka oraz refrakcji (w celu wykrycia ewentualnych schorzeń oczu);

d)    badanie wady refrakcji refraktometrem po porażeniu akomodacji w celu wykrycia ewentualnej wady wzroku.

W czasie badania konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna.

2.” Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej na lata 2020 -2023”

Rejestracja i wyznaczenie terminu szczepienia w NZOZ BOMED ul. Żeromskiego 2, 98-300 Wieluń, tel. 43 84110 01

Programy finansowane są z budżetu Gminy Wieluń

Koordynator programów: Wieluński Dom Kultury, tel: 43 843 86 40, 694 478 978, www.wdkwielun.pl

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .