Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Programy profilaktyczne realizowane na terenie Gminy Wieluń w 2019 roku

Programy profilaktyczne realizowane na terenie  Gminy Wieluń w 2019 roku.

  • Badania genetyczne
    Program „Populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń” jest kontynuacją programu rozpoczętego pod koniec 2007 r., i realizowany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Warunkiem kwalifikacji do bezpłatnych badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie i dostarczenie ankiety do Wieluńskiego Domu Kultury. Konsultacja w naszej gminie jest częścią pierwszego unikatowego na świecie badania pozwalającego wykryć raka piersi, jajnika, prostaty i jelita grubego we wczesnym, uleczalnym stadium.

Do pobrania: ankieta

  • od 2017 r. rozszerzamy ten program o oznaczenie poziomu mikroelementów u osób ze stwierdzoną genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów jako marker wysokiego ryzyka rozwoju raków.
  • Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy HPV oraz edukacja zdrowotna dziewcząt, chłopców i ich rodziców/opiekunów prawnych
    Celem programu rozpoczętego pod koniec 2014 r. jest wyeliminowanie zakażeń wirusem HPV wywołujących raka szyjki macicy poprzez objęcie szczepieniem 13 letnich dziewcząt, zamieszkałych, bądź uczących się w szkołach na terenie Gminy Wieluń, po wyrażeniu zgody przez Rodziców.
    Szczepienia są wykonywane w NZOZ „Hipokrates” ul. Kolejowa 6, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 92 96.
  •  Program profilaktyki i korekcji wzroku wśród dzieci uczęszczających do drugich klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń

Warunkiem nieodpłatnego wykonana badania wzroku u dziecka jest wyrażenie zgody na ich wykonanie:

Do pobrania: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na badanie okulistyczne

Badania są wykonywane w Prywatnym Gabinecie Okulistycznym, lek. med. Elżbieta Pasternok, 98- 300 Wieluń, ul. Kochanowskiego 14, 502 130 292, 501 530 887 w dniach:

– poniedziałek, środa, czwartek w godz. 15.00-18.00,

– wtorek, piątek w godz. 10.00-12.00

 

Programy finansowane są z budżetu Gminy Wieluń
Koordynator programów: Wieluński Dom Kultury, tel: 43 843 86 40, 694 478 978, www.wdkwielun.pl

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.