Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wycieczka edukacyjno-ekologiczna Śladami Reymonta

W 150 rocznicę urodzin wielkiego polskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, słuchacze Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wycieczce edukacyjno –ekologicznej odwiedzając :

  • Muzeum Regionalne w Lipcach Reymontowskich
  • Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie,
  • Arboretum w Rogowie,
  • Muzeum Czynu Zbrojnego

Uczestnicy poznali piękno polskiej ziemi, jej walory przyrodnicze, miejsca związane z naszą przeszłością i dziedzictwem, które tak barwnie opisywał Reymont. Pamięć o nim i jego twórczości mimo upływu lat jest wciąż żywa.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.